Ю.М.Дудзінський, О.А.Назаренко
Енергетичні характеристики вторинної вихрової області осесиметричного гідродинамічного випромінювача

Акустичний вісник, Том 3 № 1, (2000) с.36-41
Виявлено вторинну кавітаційну область тороїдальної форми, яка утворюється при работе осесиметричного гідродинамічного випромінювача. За допомогою оцінки ерозійного руйнування зразків визначені геометричні параметри вторинного вихору. За наявними акустичним та гідродинамічним параметрами двома способами розраховано інтенсивність акустичного сигналу на межі зони звукоутворення. Представлено залежність інтенсивності звуку поблизу вторинного вихору від надлишкового статичного тиску.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
гiдродинамiчний випромiнювач звуку, кавiтацiйна область, ерозiйне руйнування, вторинний вихор
МОВА ТЕКСТУ: російська