The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
Z Acoustic bulletin
Author index
Zaets' Yu.O.
Zagumenniy Ya.V.
Zapevalov A.S.
Zavgorodnii A.V.
Zayets' V.P.
Zdol'nik G.P.
Zhbadyns'ky I.Ya.
Zhuk Ya.A.
Zhukova A.V.
Zolotko A.N.
Zrazhevskii G.M.
Zubareva L.P.