The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
R Acoustic bulletin
Author index
Rasskazov A.O.
Remez N.S.
Rozhko L.L.
Rozina E.Yu.
Rozumnyuk N.V.
Rubanov I.L.
Rudnitskii A.G.