The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
O Acoustic bulletin
Author index
Obizyuk N.I.
Oliynik V.N.
Osipchuk L.M. (Osipchuk L.N.)
Ovchynnykov D.V.