The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
L Acoustic bulletin
Author index
Lacroix Y.
Lastovenko O.R.
Lazarenko S.V.
Léandri D.
Lebedev E.V.
Leiko A.G.
Lelyukh Yu.I.
Lepikh Ya.I.
Lerman L.B.
Leshchuk O.P.
Levchuk V.V.
Libov D.Yu.
Lisyutin V.A.
Lobova E.V.
Lozhkin O.M.
Lugovoy P.Z.
Lukianov P.V.
Lukoms'ky D.V.
Lukovsky I.O. (Lukovsky I.A.)
Lunyova S.A.
Luts V.K.
Lutsenko G.G.
Lysechko V.O.
Lysenko O.M.