The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
K Acoustic bulletin
Author index
Kalynyak O.I.
Kalyuzhny A.Ya. (Kal'uzhny A.Ya.)
Kamenskaya L.A.
Karlash V.L.
Karnaukhov V.G.
Karnaukhova O.V.
Karnaukhova T.V.
Karpachev Yu.A.
Kazimirov Yu.A.
Kirichok I.F.
Kizilova N.N.
Klepko V.V.
Kocyuba V.S.
Kolupaev B.B.
Kolupaev B.S.
Komissarova G.L.
Konchenko T.A.
Kononov Yu.N.
Konovalyuk T.P.
Kontar M.V.
Korzhev V.K.
Korzhik A.V.
Korzhik V.E.
Kosenkov V.M.
Kosevich Yu.A.
Kosovec L.I.
Kovalev V.G.
Kovtonyuk A.A.
Kozirackiy E.A.
Kozlov A.V.
Kozlov V.I.
Krasilnikov O.I.
Krasnopolskaya T.S.
Kravchenko V.V.
Krivcov V.V.
Krivonog A.I.
Krizhanovskii V.V.
Krizhanovskii (jr.) V.V.
Kubenko V.D.
Kulynych Ya.P.
Kunets Ya.I.
Kurilyak D.B.
Kutsenko A.G.
Kuz'ma A.V.