The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
G Acoustic bulletin
Author index
Gaidaichuk V.V.
Galanenko D.V.
Galanenko V.B.
Gandzha I.S.
Gavrilenko V.V.
Gavrilyuk E.O.
Gelman L.M.
Glushakova O.V.
Glushchenko A.V.
Gomilko A.M.
Goncharenko T.B.
Goncharova I.Yu.
Gorban' I.I.
Gorodetskaya N.S.
Gorovets'ka T.A.
Gorpinich S.V.
Gotsulenko V.V.
Gourjii A.A.
Grinchenko N.T.
Grinchenko V.T.
Gubreev G.M.
Gulgazaryan G.R.
Gulgazaryan L.G.
Gulyayev V.I.