The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
D Acoustic bulletin
Author index
Dahnov S.L. (Dakhnov S.L.)
Denysenko V.I.
Didkovskii V.S.
Divizinyuk M.M.
Dronkin E.I.
Dudzinskii Yu.M.
Dyachenko S.M.
Dzyuba V.V.